Samen de bebouwde ruimte circulair renoveren tot grensverleggende woningen.

Voor pioniers met woondromen die zoeken naar een optimale balans tussen betaalbaar, comfortabel en duurzaam wonen.

Inschuifhuis

Inschuifhuis

Een bouwmethode om een moeilijk of niet te renoveren rijwoning vlot te vervangen door een nieuwe. We prefabriceren een nieuwe, kwalitatieve en ecologische houtskeletbouw woning, die letterlijk wordt ingeschoven op de plek waar de oude werd gesloopt.

Circular Work

Met “Circular Work” vullen we tijdelijk leegstaande handelspanden in stadscentra om tot circulaire co- werkplekken en etalageruimtes voor lokale ondernemers en starters.

Coöperatieve buren

Verouderende vrijstaande woningen klaarstomen voor de toekomst met minimaal twee buren die samen nadenken om te renoveren.

Winkelwonen

Leegstaande ruimtes boven winkels ontsluiten en omvormen tot kwalitatieve woningen.

Flexkamers

Flexkamers

Gezinnen wonen vaak al in een huis voor het eerste kind en blijven er vaak wonen als het laatste er is vertrokken. Daarom promoten we FlexKamers, kamers die uitgewisseld kunnen worden met de buren.

Topkantoor

Topkantoor

Renoveer ongebruikte zolders tot kantoor.

Licht Wonen

Steeds meer mensen willen compact, ecologisch en betaalbaar wonen combineren in een natuurrijke omgeving. Tegelijkertijd verkiezen ze om dichtbij of zelfs in een stads- of dorpskern te wonen.

LabLand, iets voor jou?

Meer kwaliteit voor meer mensen met minder ruimte, energie, materiaal en middelen.

En hoe werkt dat?

Circulair verbouwen, samen met buren op basis van de open bouwmethode voor circulair en coöperatief wonen (COB).

Waarom Labland?

Steeds meer mensen vinden geen kwalitatief betaalbare huisvesting. LabLand zoekt innovatieve oplossingen binnen de bebouwde ruimte.