Circulair WinkelWerk

Met “Circulair WinkelWerk” vult LabLand tijdelijk leegstaande handelspanden in stads- en dorpscentra om tot werk- maak- en doe-plekken voor jonge starters, creatieve geesten en buurtinitiatieven.

Oplossing voor winkelleegstand

Leegstaande winkels zijn jammer genoeg nog steeds een vertrouwd beeld in onze centra. Om die negatieve trend te keren, ontwikkelde LabLand ‘Circulair WinkelWerk’, een model om leegstaande winkels opnieuw leven in te blazen. LabLand ondersteunt eigenaars of gemeenten die leegstand in winkelstraten willen aanpakken in hun zoektocht naar een nieuwe invulling. We zien in leegstaande winkelpanden liefst opnieuw winkels verschijnen. Goed draaiende winkels dragen bij tot een levendige buurt en woonkern.

In afwachting van nieuwe handelaars kan een pand wel tijdelijk een andere, creatieve invulling krijgen. Dat is goed voor de buurt en voor de eigenaar. Met ‘Circulair WinkelWerk’ koppelt LabLand buurtinitiatieven, lokale ambachten, jonge starters, kunstenaars of andere initiatieven aan leegstaande ruimtes. We zoeken met eigenaar en de gebruikers naar een beheerstructuur op maat, doorlopen alle praktische en administratieve stappen die komen kijken bij een tijdelijke invulling en en onderzoeken wat financieel haalbaar is voor alle partijen.  

Circulair WinkelWerk activeert niet alleen onbenutte ruimte in winkelstraten. LabLand ondersteunt gebruikers ook bij de inrichting van het pand. We zetten maximaal in op een circulair ontwerp. Dat betekent het inzetten van gerecupereerde en hernieuwbare materialen en demonteerbaar ontwerpen, zodat elk onderdeel van het interieur vlot verhuisd én hergebruikt kan worden op een volgende locatie. 

Zoektocht naar leegstaande panden

Heb of ken jij een tijdelijk leegstaand handelspand dat we nieuw leven kunnen inblazen door het kwalitatief te benutten? Of ben je als gemeente op zoek naar een oplossing voor (tijdelijke) winkelleegstand? Aarzel niet om contact op te nemen.  

Blijf op de hoogte