Licht Wonen

Steeds meer mensen willen compact, ecologisch en betaalbaar wonen combineren in een natuurrijke omgeving. Tegelijkertijd verkiezen ze om dichtbij of zelfs in een stads- of dorpskern te wonen.   

Labland onderzoekt met het project ‘licht wonen’ mogelijke pistes die een antwoord bieden op deze woonwensen. Het doel is om een lichte woonbuurt te realiseren in Oost-Vlaanderen.    
  
Met ‘licht wonen’ wijzen we op verschillende vormen van ‘licht’: de woningen zijn niet alleen bouwtechnisch licht. Ze zijn ook ecologisch licht (gebouwd met herbruikbare en natuurlijke materialen), ruimtelijk licht (al dan niet tijdelijk inzetbaar op onderbenutte ruimte, compact en schakelbaar met gedeelde ruimtes), financieel licht (betaalbaar, zonder hypotheek) en mentaal licht (wonen met weinig spullen en dicht bij het groen).

Inspiratie

Inspiratie halen we bij de vele mensen en organisaties zoals Stadsdorp vzw die ons contacteren met hun lichte woonwensen. Maar ook buitenlandse  projecten zoals Windsong Cohousing en de woonprojecten van Alejandro Aravena zetten ons op weg om aan de slag te gaan met Licht Wonen.

We combineren de inzichten uit deze projecten en voegen er onze eigen invalshoek en ontwerp-criteria aan toe.  

Ontwerpcriteria

Compact wonen en circulair bouwen met zoveel mogelijk herbruikbare en hergebruikte materialen vormen het uitgangspunt. Die principes willen we vertalen naar een stedelijke context en een stedelijke densiteit. Als norm voor stedelijke densiteit gaan we uit van 75 (of meer) inwoners per hectare. Om die densiteit te halen komen we vanzelfsprekend uit op het koppelen en aan elkaar bouwen van wooneenheden.  

We streven ernaar om zoveel mogelijk collectiviteit toe te voegen. Dat wil zeggen bouwen rond een gemeenschappelijk tuin, maar ook – naar het voorbeeld van cohousingprojecten – zoveel mogelijk ruimtes delen, zoals bijvoorbeeld een (fiets)berging, recreatie- en ontmoetingsruimte, een wasplaats, een grote keuken, logeerkamers enzovoort. 

De directe relatie met groen is een centraal uitgangspunt van zowat alle lichte woonvormen. Minstens de helft van het terrein of de oppervlakte waar we aan de slag gaan, behouden we voor het creëren van semi-publiek groen. Op die manier willen we een stedelijke densiteit koppelen aan een optimale natuurbeleving en tegelijkertijd bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit in woonkernen.  

Op zoek naar een plek  

LabLand is op zoek naar een terrein in Oost-Vlaanderen om een licht wonen project te realiseren. Dat kan een braakliggend terrein zijn, in afwachting van een andere nieuwe invulling, voor een tijdelijk experiment, maar evengoed een grond om een definitieve invulling te realiseren volgens de principes van licht wonen.

Grond in gedachten? Contacteer ons voor een gesprek over het projectidee en de ontwerpcriteria.

Licht wonen, iets voor jou?

Is compact wonen nabij een woonkern én de natuur iets voor jou? Contacteer ons voor een verkennend gesprek.      

  

ontwerpoefeningen voor een mogelijk indeling van een licht wonen site

woonunits (1 inwoner per blok)

natuur

gemeenschappelijke ruimte (al dan niet overdekt)

Blijf op de hoogte