De Scenariostudie

Om de energetische doelstellingen te behalen, moet een enorme hoeveelheid woningen worden gerenoveerd. Bij het overwegen van de renovatiemogelijkheden blijft het ruimtelijke verhaal vaak buiten beschouwing en wordt de woning na renovatie gebruikt zoals voorheen. Nochtans kunnen er met een ruimtelijke bril meer opportuniteiten gezien worden.
Waarom ruimte isoleren die je niet gebruikt? Of waarom tijdens de renovatiewerken niet meteen de optie inbouwen om in de toekomst vlot een aparte (studenten)studio te voorzien? En zitten de buren niet met gelijkaardige uitdagingen?

Jouw renovatieopdracht in een nieuw daglicht

LabLand ondersteunt eigenaars bij de verbouwing van hun woning, (handels)pand… Steeds vinden we scenario’s om de reeds bebouwde ruimte nu én in de toekomst kwalitatiever in te richten en benutten. Zo gebruiken we tijdens de verdere levensloop van het pand minder energie, materiaal en middelen.

Duurzaam (ver)bouwen vraagt maatwerk. Daarom is het van bij de start belangrijk om een goed zicht te krijgen op de ruime context. LabLand brengt de context in beeld en formuleert een helder ambitiekader op maat van jouw project. Op basis hiervan worden meerdere passende oplossingsrichtingen of ruimtelijke scenario’s voorgesteld. Zo plaatsen we de renovatieopdracht in een nieuw daglicht voor eigenaar, architect en aannemers. Deze fase wordt vaak overgeslagen, nochtans ligt hier de meeste impact, zowel ecologisch als financieel!

Stap 0: Kennismakingsgesprek

Tijdens een eerste gesprek komen we meer te weten over jouw vraag, (ver)bouw- en woonwensen. We geven een extra woordje uitleg over onze visie en werkwijze. Een kennismakingsgesprek kan online of bij ons op kantoor en is volledig gratis en vrijblijvend. 

Stap 1: Introductie Circulair Bouwen + Vragenlijst

Duurzaam en circulair (ver)bouwen kan op verschillende manieren: materialen hergebruiken, natuurlijke materialen gebruiken, demonteerbaar bouwen. Maar het gaat evengoed over kleiner wonen, te groot geworden woningen splitsen, ruimtes delen met de buren, … In een introductiesessie “Circulair Bouwen” (video) maak je kennis met verschillende circulaire strategieën.
Daarnaast proberen we een zo goed mogelijk zicht te krijgen op de context. De opdrachtgever vult hiervoor een overzichtelijke vragenlijst in. Ook vragen we steeds om de buren te bevragen om de mogelijkheid tot gezamenlijk renoveren af te toetsen, want samenwerken met de buren kan grote energetische, ruimtelijke en financiële voordelen opleveren! Ondertussen verzamelt LabLand de nodige informatie bij de dienst stedenbouw van jouw gemeente.

Stap 2: Plaatsbezoek

In een volgende stap komen we op plaatsbezoek. Indien er geen plannen van de woning bestaan, doen we een indicatieve opmeting. Daarnaast analyseren we de staat van de bestaande woning. Samen overlopen we de openstaande vragen van de doorgestuurde vragenlijst.

Stap 3: Ambitiekader + Contextdossier

LabLand bundelt alle informatie in een samenvattend contextdossier. Op basis hiervan formuleren we een helder ambitiekader met concrete onderzoeksvragen voor jouw project. Hoe kunnen we het best een kwalitatieve woning realiseren die tegemoetkomt aan huidige en toekomstige noden met een minimum aan materiaal en energieverlies?  

Stap 4: Ruimtelijke scenario’s

Vanuit het ambitiekader werkt LabLand verschillende (al dan niet stapsgewijze) ruimtelijke scenario’s uit. Afhankelijk van de context van jouw project worden volledige renovatie, gedeeltelijke renovatie, aanbouw, sloop- en vervangbouw (bvb met een InschuifHuis), herindelen van de woning, samen renoveren met de buren… vergeleken. Per scenario worden plan- en snedeschema’s uitgetekend en de kwaliteiten, aandachtspunten en een gemotiveerde budgettering uitgeschreven in een scenariodossier. Dit document doet dienst als beslissingskader voor de selectie van een voorkeursscenario dat in een volgende stap verder uitgewerkt kan worden door een projectarchitect ter voorbereiding van het indienen van een bouwaanvraag. 

Prijs?

€1.500 + btw

Mogelijk vervolg

Vanuit LabLand ondersteunen we jou ook graag in het verdere projectverloop. Zo bieden wij begeleiding tijdens:

  • de zoektocht naar een geschikte architect en bouwteam;
  • de ontwerpfase waarbij we de duurzame ambities van uw project verder helpen vormgeven tijdens de uitwerking van het plan en de materiaal- en detailkeuzes;
  • de uitvoeringsfase waarbij we alle stappen tijdens de ontwerp- de uitvoeringsfase documenteren in een gedetailleerd dossier (uitgebreid post-interventiedossier) waarin alle informatie gebundeld staat voor toekomstig onderhoud, verbouwingswerken, verkoop…

Interesse in een scenariostudie?

“De mensen van Labland zijn niet alleen heel aangenaam om mee te werken, ze openen ook je ogen voor alternatieve mogelijkheden en bekijken het totaalconcept.”


– Lien, na afloop van de Scenariostudie.