Voor wie – Organisaties

LabLand voor organisaties

Labland staat organisaties bij in al hun ruimtelijke zoektochten, van ontmoetingsruimte tot woonoplossingen op maat voor specifieke doelgroepen.

Labland faciliteert daarnaast ook het circulair (ver)bouwen van uiteenlopende infrastructuren. Daarbij onderzoeken we telkens hoe de beschikbare ruimte optimaal ingevuld kan worden aan de hand van verschillende, elkaar versterkende functies.  

We zien co-creatie als een waardevolle stap naar toekomstbestendige oplossingen. We werken dan ook graag samen met verschillende actoren en streven naar duurzame allianties met allerhande partnerorganisaties, sociale ondernemers en lokale overheden. Door deze spelers met elkaar te verbinden, scheppen we relevante opportuniteiten qua het tijdelijk gebruiken van oude industrieterreinen, braakliggende bouwgronden en leegstaande gebouwen.

Interesse?