Projectbegeleiding Circulair bouwtraject

Uit ervaring met projecten zoals Studio 16 leerde LabLand dat circulair bouwen vraagt om team- en maatwerk. Veel particulieren, overheden en bouwprofessionals koesteren circulaire ambities. Nog te vaak ontbreekt de tijd of know-how om die ambities om te zetten naar de praktijk. Inspirerende voorbeeldprojecten zijn nochtans een stevige stimulans voor de lokale circulaire economie. Zowel door het (ver)bouwen in de praktijk als door het delen van leerlessen.

Elke werf circulair

Labland begeleidt (publieke) bouwheren, overheden en bouwteams van visievorming tot ontwerp én uitvoering. Door op cruciale beslissingsmomenten een veelzijdig team samen te brengen, ontstaan weldoordachte circulaire projecten en vindt de opgedane kennis breder ingang bij alle partners. 

Aan het einde van een begeleidingstraject:

  • heeft de bouwheer een kwalitatief circulair gebouw;
  • hebben de betrokken overheden een referentieproject;
  • is het architectuurbureau opgeleid met een hands-on leertraject;
  • is de circulaire bouwsector een uitgebreid gedocumenteerde case rijker, met toepasbare leerlessen voor alle geïnteresseerde stakeholders.

Iedereen wint bij een circulair traject op maat van jouw bouwproject!


Projectbegeleiding op maat

Met een traject op maat ondersteunt Labland de uitwerking van uw circulair bouwproject van A tot Z. Labland brengt de juiste partners aan tafel en staat in voor de organisatie en  begeleiding van inhoudelijke sessies.

Circulaire kennis delen

Naast het organiseren van begeleidingssessies op maat, stimuleert LabLand ook kennisdeling met de brede sector. De leerlessen uit de opgevolgde praktijkprojecten worden uitgebreid door ons gedocumenteerd en gedeeld.

Samen met de VUB, Open Structures Studio, VZW Labeur, Wooncoop en de Erasmus Universiteit Rotterdam experimenteerde LabLand rond een nieuwe manier van bouwen: de Circulaire en Coöperatieve Open Bouwmethode of COB waarbij alle informatie vrij beschikbaar is voor iedereen.

Om praktijkkennis breder te verspreiden, werkte LabLand in samenwerking met de VUB en de steun van Vlaanderen Circulair, aan het Platform voor Circulaire Bouwdetails: een levende online catalogus met uitgebreid gedocumenteerde bouwprojecten en -details.

Verder bouwend op voorgaande projecten, startte in januari 2023 het 3-jarige VLAIO Living Lab BRUG. Hierin bundelen LabLand, TEKEN, VUB, Buildwise, Democo en Minet Mind Innovators de krachten met als doel de komende drie jaar kennisuitwisseling in de Vlaamse bouwsector te versnellen en verdiepen. Centraal staat het beschikbaar en inzichtelijk maken van praktijklessen uit reële bouwprojecten ten voordele van alle stakeholders. 


Wil je jouw project met circulaire ambities ook graag versterken en de bouwsector tonen wat je kan?