Pionierscollectief

Wij zijn een groep geëngageerde bouwers!

We experimenteren met onderbenutte ruimte die we samen circulair verbouwen tot inspirerende plekken voor wonen, werken en ontmoeting.

We creëren grensverleggende projecten én ontwikkelen samen circulaire renovatiemodellen om dat steeds duurzamer, kwaliteitsvoller, betaalbaarder en sneller te doen.

We verleggen niet alleen figuurlijk de grenzen van wat mogelijk is, maar ook letterlijk: perceelsgrenzen. In elk project zoeken we connectie met de buren en de buurt, want daar schuilen de echte opportuniteiten om meer te doen met onze schaarse ruimte.

De leden van het pioniesrcollectief werken mee aan de verschillende projecten en engageren zich om werk te maken van doordachte kernversterking en delen hun kennis hieromtrent.

Interesse om lid te worden van ons pionierscollectief?