Ruimtescan

Detecteer het potentieel van de onderbenutte ruimte


Op zoek naar positieve ruimtelijke acties in een straat of bouwblok? LabLand analyseert de ruimtes die weinig of niet gebruikt worden en scant de bestaande situatie naar ruimtes met potentieel. Vervolgens onderzoeken we samen met (toekomstige) buurtbewoners hoe we deze plekken terug kunnen heractiveren door er nieuwe toekomstvisies te verbeelden voor een aangenamere, klimaatpositieve buurt. Enthousiaste bewoners ondersteunen we tijdens het realiseren van kleine ingrepen tot collectieve verbouwingen.

Inleiding

Benieuwd naar naar alternatieven voor weinig of niet gebruikte ruimtes? 

LabLand analyseert aan de hand van een grondige ruimte-potentie-scan welke ruimtes weinig of niet worden gebruikt. Dit kan gaan over één of meerdere percelen, een straat, een specifiek bouwblok of een hele buurt. We brengen de huidige situatie in kaart, analyseren de beschikbare ruimte en nemen het huidige gebruik onder de loep. 

Via gerichte workshops laat LabLand de betrokken buurtbewoners actief meedenken over mogelijke toekomstverhalen voor de specifieke plek. We bundelen de verschillende wensen en noden, zowel voor burger als buurt. Via gerichte participatieve methodieken verbeelden we vervolgens samen het potentieel van deze locaties. Deze lessen delen we met eigenaars, gebruiker en bestuur zodat deze inzicht krijgt in wat er speelt.

Verloop

  • Grondige ruimtescan van de gekozen locatie, zowel voor buurt, straat als bouwblok. We analyseren de huidige situatie. 
  • Workshop met buurtbewoners om de toekomst opportuniteiten en noden uit de buurt in kaart te brengen. 
  • Bundeling van conclusies & actieplan met quick-wins voor locatie(s) + presentatie aan het gemeentebestuur
  • Optioneel: vervolgtrajecten en begeleiding tijdens realisatie.