Voor wie – Overheden

LabLand voor overheden

Ook voor gemeenten, steden en bovenlokale overheden met de ambitie om te pionieren, staat LabLand paraat. We denken graag mee met het opzetten van experimenten rond kernversterking.

We verwezenlijken die kernversterking door het ontwikkelen van modellen en het realiseren van projecten om ruimtes te transformeren tot dynamische en duurzame plekken voor wonen, werken en ontmoeten. 

Samen met experts en gebruikers cocreëren we oplossingen voor de uiteenlopende vormen van onderbenutte ruimte zoals leegstand, het activeren van splintergronden, de ruimtelijke en energetische uitdagingen in verkavelingen of andere vraagstukken op maat van de opdrachtgever. 

We zoeken naar antwoorden op twee complexe maatschappelijke vraagstukken: de klimaatuitdagingen en de demografische evolutie. Anders geformuleerd: hoe kunnen we de groeiende bevolking en veranderende samenstelling van huishoudens kwalitatief, duurzaam en betaalbaar huisvesten in aangename buurten zonder daar nieuwe ruimte voor aan te snijden? 

Dichter bij elkaar wonen en werken is slechts één aspect van kernversterking. Kwalitatief wonen en leven betekent ook inzetten op voldoende groen, natuur, speel-, recreatie- en ontmoetingsplekken. 

Ontwerpen gebeurt steeds in overleg met alle betrokken partijen en bewoners. Gesprekken liggen altijd aan de basis om samen een duurzaam toekomstbeeld uit te stippelen. Via deze gesprekken kunnen we alle noden en wensen vroegtijdig in kaart brengen alvorens aan de ontwerpfase te beginnen.

Interesse?