Over LabLand

Meer wonen met minder.

De vraag naar woningen stijgt, maar de ruimte raakt op. Hoe kunnen we met meer mensen beter gaan wonen?

Wij experimenteren met onderbenutte ruimte die we samen circulair verbouwen tot grensverleggende woningen waarin meer mensen beter kunnen wonen.

Bij elk project bouwen we kennis op die we zo breed mogelijk verspreiden. En bij elk project ontdekken we nieuwe mogelijkheden om verder te onderzoeken. Zo evolueerde ons eerste experiment “kunnen we een verplaatsbare woning bouwen uit gerecupereerde materialen in 3 maanden tijd?” al gauw tot allerhande experimenten met duurzame bouwmethoden en vernieuwende beheersystemen voor diverse bewonersgroepen.

We documenteren onze inzichten in een open source systeem en verspreiden ze via studiedagen, werfbezoeken, lezingen, … én gestroomlijnde vernieuwingsmodellen.

Met deze vernieuwingsmodellen helpen we onder andere:

  • Bewoners van niet-renoveerbare rijwoningen met InschuifHuizen aan een energieneutrale duurzame woning met slechts 6 weken werf;
  • Buren van vrijstaande woningen naar elkaar toegroeien.  Met Coöperatieve Buren creëren we niet alleen nieuwe woningen, maar ook financiële middelen voor een grondige renovatie van de bestaande woningen;
  • Eigenaars van aan elkaar grenzende winkelpanden om leegstaande
  • Bewoners van niet-renoveerbare rijwoningen met InschuifHuizen aan een energieneutrale duurzame woning met slechts 6 weken werf;
  • Buren van vrijstaande woningen naar elkaar toegroeien.  Met Coöperatieve Buren creëren we niet alleen nieuwe woningen, maar ook financiële middelen voor een grondige renovatie van de bestaande woningen;
  • Eigenaars van aan elkaar grenzende winkelpanden om leegstaande ruimtes boven winkels om te vormen tot nieuwe woningen;  
  • Lokale overheden om splintergronden in kaart brengen om meer woningen en/of meer woonkwaliteit te creëren in lijn met hun woonbeleid;
  • Verlaten (industrie)terreinen of percelen in afwachting van een nieuwe ontwikkeling transformeren met woonexperimenten en slow-urbanism bij tijdelijke invullingsprojecten.

Meer over LabLand

Het Kernteam

Een complementair en gemotiveerd kernteam initieert en ondersteunt experimenten met het LabLand pionierscollectief.

Pioneerscollectief

We experimenteren met onderbenutte ruimte die we samen circulair verbouwen tot inspirerende plekken voor wonen, werken en ontmoeting.

Waarom LabLand?

Labland experimenteert met stedelijk bouwen en wonen in de toekomst. Ontdek onze visie.