Waarom LabLand

De ruimte in Vlaanderen is bijna op, de gezinssamenstelling wijzigt en de bevolking neemt toe. Steeds meer mensen vinden geen kwalitatief betaalbare huisvesting. We moeten slim en innovatief beginnen bouwen.

Labland experimenteert met stedelijk bouwen en wonen in de toekomst. We zoeken de grenzen op van de sociale, bouwtechnische, juridische en financieringsmogelijkheden. Om uiteindelijk te komen tot aanpasbare woningen met een verwaarloosbare milieu-impact die tegemoetkomen aan alle noden van hun bewoners.

Missie

  • Labland ontwerpt en ontwikkelt nieuwe prototypes van woningen die betaalbaar, compact en  veranderingsgericht zijn met een positieve impact op het klimaat.
  • Samen met organisaties, bedrijven, academische instellingen en burgers experimenteren we met duurzame materialen, innovatieve bouwtechnieken en betaalbare oplossingen voor het bouwen van energiezuinige woningen in de stad.
  • Labland is een kennisnetwerk. We brengen deskundigen samen om kennis uit te wisselen, te debatteren en te zoeken naar oplossingen voor haalbare en concreet uitvoerbare woon- en bouwprojecten. We stellen onze kennis en ervaring ter beschikking in een open source systeem.

Criteria

Een Labland woning voldoet aan een reeks criteria. Deze criteria zijn niet als ‘absoluut’ te beschouwen, maar hoe dichter een ontwerp aanleunt bij deze uitgangspunten hoe groter de kans dat dit ontwerp ook wordt gerealiseerd.

Gebouw

1  Betaalbaar
2  Compact
3  Energie+
4  Ecologische materialen
5  Veranderingsgericht

Ligging

6  Infrastructuurkost
7  Mobiliteit
8  Groen
9  Landgebruik
10  Genius Loci

Context

11  Wijkgerichtheid
12  Innovatief
13  Off/on the grid
14  Low Tech – zelfwerk
15  Opschaalbaarheid
16  Versterk het netwerk
17. Proces en aanpak

1  Betaalbaar

Labland woningen zijn kwalitatief en betaalbaar. Niet enkel de bouwkost maar ook de maandelijkse kostprijs (Total Cost of Ownership) tot en met het einde van de gebruiksfase wordt in rekening gebracht.

2  Compact

Labland woningen zijn compact: inname van ruimte, gebruik van materialen en energie zijn beperkt. Van 40m² vloeroppervlakte (1 pp) via 70 m² (3 pp) tot 100 m² voor 5 personen.

3  Energie+

Labland woningen zijn de energie+ woningen: ze genereren meer energie dan ze verbruiken.

4  Materialen

De milieu impact van alle materialen in Labland woningen is zo laag mogelijk. Met oog op de winning van grondstoffen, productie van materialen, transport, plaatsing, onderhoud en verwerking of recyclage na gebruik. Materialen van hernieuwbare bronnen zijn te verkiezen boven materialen van eindige (fossiele) herkomst.

5  Veranderingsgericht bouwen

Labland woningen zijn kenmerkend door hun ingenieus ruimtegebruik en multifunctionaliteit van ruimtes met demonteerbare onderdelen. Ze kunnen ook volledig demonteerbaar en verplaatsbaar zijn.

6  Infrastructuurkost voor de samenleving

Labland woningen zijn zo autonoom mogelijk of ze bevinden zich op een plaats waar de aansluitingskosten zo laag mogelijk zijn.

7  Mobiliteit

Labland woningen hanteren het STOP-principe waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat. De woningen liggen dichtbij belangrijke voorzieningen zoals scholen en winkels. Een Labland bewoner doet beroep op een deelauto en bezit geen eigen wagen.

8  Groen

Labland woningen zorgen voor extra groen in de bouwomgeving of groen is geïntegreerd in of op de woning. Waar mogelijk zijn de groene zones (semi-)toegankelijk.

9  Landgebruik

Labland woningen worden zo ontworpen en gebouwd dat ze geen extra ruimte innemen ofwel wordt elders ruimte gecompenseerd.

10  Genius loci, oriëntatie en inplanting

Labland woningen zijn optimaal georiënteerd en gelokaliseerd: met de zon als energiebron terwijl ze voldoende beschermd zijn tegen oververhitting in de zomer. Er wordt met aandacht gekeken naar omgevingsfactoren, zoals slagschaduw van hoge gebouwen of bomen.

11  Wijkgerichtheid

De Labland bewoner maakt deel uit van een straat, een buurt. Dit kan tot uiting komen in het ontwerp van de woning, met gedeelde ruimtes of een clustering van woningen. Zonder in te boeten aan comfort en met voldoende privacy.

12  Innovatief

Labland woningen zijn innoverend op vlak van materialen, ontwerp, inplanting, technieken, sociale vernieuwing of een combinatie van verschillende elementen. Innoveren veronderstelt meer doen met minder en zoeken naar onverwachte win-win combinaties.

13  Off/on the grid / micro grid

Labland woningen zijn geheel of gedeeltelijk off the grid of opgeschaald tot een micro grid vanuit pragmatisch oogpunt. Locatieafhankelijk worden de meest efficiënte energie opties onderzocht.

14  Low tech – zelfwerk

Labland woningen bevatten low tech oplossingen rond verlichting, koeling, verwarming of ventilatie. Ook bij het bouwen zelf kan gekozen worden voor eenvoudige technieken waarbij zelfwerk (en de betaalbaarheid) een belangrijke rol speelt.

Het gebruik van steeds meer technieken zorgt voor een grotere afhankelijkheid van de bewoner.

15  Opschaalbaarheid

Labland woningen zijn kwalitatieve prototypes die ook op grotere schaal kunnen worden ingezet om in te spelen op de huidige en toekomstige woonnoden in de stad. De ontwikkelde units zijn stapelbaar en combineerbaar. Meerdere configuraties moeten mogelijk zijn met dezelfde unit.

16  Geluk, gezondheid, levenskwaliteit

Labland woningen creëren ruimte en geluk voor het individu, de community, de natuur, de aarde.

17  Versterk het Netwerk

Labland woningen staan nooit alleen. Ze verhouden zich tot de buren, de buurt, de stad. Nieuwe gebouwen horen met hun functie het bestaand netwerk te versterken en ontbrekende schakels toe te voegen.

18  Aanpak en proces

Labland woningen zijn het resultaat van een groeiend proces in co-creatie ontwerpen. Alle eisen en oplossingen worden nauwlettend bijgehouden en gestructureerd. Het ter beschikking houden van alle gegevens vervat in het gebouw is de sleutel tot goed onderhoud en een lange levensloop van een gebouw.

Meer weten over LabLand?