Het verburenspel

We staan vandaag voor de uitdaging om buurten en wijken klaar te stomen voor de klimaatuitdagingen.

Tegelijkertijd moeten we de verwachte bevolkingsgroei en veranderende samenstelling van huishoudens zien op te vangen met voldoende woningen op maat. 

Beide uitdagingen komen samen in onze woonkernen.

Steeds meer verouderende woningen zijn toe aan een grondige energetische renovatie. Die renovatiegolf biedt kansen om in eenzelfde beweging ook andere uitdagingen aan te pakken. Door creatief te ontwerpen kunnen we kwalitatieve woningen bij creëren in een groene omgeving, dichtbij winkels, werkplekken, scholen, openbaar vervoer enzovoort.   

Om deze uitdagingen te bespreken en onderzoeken met inwoners van een straat of buurt, ontwikkelde LabLand het verburenspel. Het opzet van het spel is om buren spelenderwijs te laten ontdekken hoe ze kunnen samenwerken aan een toekomstbestendige buurt.

Het verburenspel spelen of meer weten over LabLand?