Het VerburenSpel

De manier waarop we omgaan met de beschikbare ruimte, het klimaat en de demografische evolutie vormen grote uitdagingen voor de toekomst. Iedereen kan individueel een steentje bijdragen aan oplossingen, maar de impact van acties vergroot aanzienlijk als buren samenwerken. LabLand ontwikkelde een bordspel dat buren helpt verbeelden welke winsten samenwerken oplevert.       

Spelverloop

Het VerburenSpel wordt gespeeld op een plattegrond van de eigen buurt. Het startpunt is de individuele woning van elke deelnemer, maar de bedoeling is dat buren samen en over perceelsgrenzen hun buurt vormgeven voor de toekomst. De deelnemers ontvangen een speelbudget en een menukaart met mogelijke acties. Die acties gaan zowel over het herdenken van de beschikbare ruimte, inrichting van publieke ruimte, versterken van de natuur als over het aanpakken van de woningen in functie van de demografische evolutie en de klimaatuitdagingen. Aan elke actie hangt een prijskaartje. Gedurende vijf rondes worden de buren uitgedaagd om via het spelbord en binnen het beschikbare budget actie te ondernemen om de buurt te transformeren.     

Aantal spelers en speelduur 

Het spel wordt gespeeld met minimum vier en maximum acht buren.

De winnaar? 

Het spel kent geen individuele winnaar. Integendeel, goed samenwerken en onderhandelen levert in dit spel meer garantie op succes. 

Voor het spel start, peilt de spelbegeleider naar hoe bewoners hun buurt vandaag beleven. Er wordt stilgestaan bij de kwaliteiten, maar ook bij welke uitdagingen de buren zien voor de toekomst. Na afloop van het spel komt deze analyse opnieuw op tafel voor een vergelijking met hoe de buurt is geëvolueerd tijdens het spel. 

Praktisch 

Het VerburenSpel neemt een tweetal uren in beslag. LabLand zorgt voor een spelbegeleider en het spelmateriaal. Een buur zorgt voor een huiskamer om de deelnemers te ontvangen.  Benieuwd wat het spel in petto heeft voor jouw buurt? Interesse om te spelen met je buren?