LabLand ondersteunt bewonersgroepen die collectief willen renoveren en verwarmen.

In de wijk Gentbrugge starten de bewoners van een aantal straten een traject rond het collectief aanpakken van energievragen. Hun straten zullen binnen enkele jaren vernieuwd worden en de bewoners willen onderzoeken of dit kansen biedt tot bijvoorbeeld een collectief beo-veld. Het traject dat nu is opgestart wil de bewoners informeren over de mogelijkheden collectieve energieopwekking en ondertussen het draagvlak voor een buurtgerichte aanpak laten groeien. Zo zullen ze een aantal mogelijke scenario’s ontwikkelen om dan voor te leggen aan de stad.

Labland ondersteunt dit project in samenwerking met de Koning Boudewijn Stichting. 

Tekening van de bijeenkomst door Visuality