RuimteScan Ruisbroek

In kader van het project Circulaire Bouwblokrenovatie (met de steun van de Koning Boudewijnstichting) werkt LabLand aan een ruimtescan van een bouwblok in Ruisbroek. Het binnengebied zal de volgende jaren herontwikkeld worden door Revive. Een ideale kans voor LabLand om samen met de bewoners rond het binnengebied op zoek te gaan naar kansen om de woningen en de ruimte beter te benutten. Samen met de buurt bekijken we welke collectieve maatregelen mogelijk zijn. We testen een aantal methodieken uit die zullen leiden tot een toolbox voor bouwblokrenovatie.