Ieders Stem Telt Gent trapt de registratieweek voor stemrecht niet-Belgen af in het digipunt van AMAL

Maandagmiddag ging in het digipunt van Amal, het Gents bureau voor Integratie en inburgering, de registratieweek van niet-Belgen voor de gemeenteraadsverkiezingen van start. Deze registratieweek is een initiatief van Ieders Stem Telt Gent, een partnerschap van meer dan 20 middenveldorganisaties waar LabLand deel van uitmaakt.

Op 13 oktober mogen ook niet-Belgen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, als zij voldoen aan de voorwaarden. Ze dienen zich voor 1 augustus te registreren op de kiezerslijst. In Gent gaat het om een grote groep, namelijk 12,5% van het aantal volwassen inwoners in onze stad. De vorige gemeenteraadsverkiezingen bleek dat slechts 10% van de stemgerechtigde niet-Belgen zich liet registreren.

Najet wil zich laten registreren als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober

Er zijn verschillende oorzaken waarom mensen zich niet registreren. De procedure is nogal omslachtig en het taalgebruik eerder ambtelijk waardoor het moeilijk te begrijpen is voor anderstaligen. Bovendien weten veel mensen niet dat ze stemrecht hebben. Zo ook Najet El Nabeb, zij komt zich vandaag bij Amal registreren. Najet woont al 29 jaar in ons land, maar heeft niet de Belgische nationaliteit. “Ik weet pas sinds vorige week dat ik mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. We kwamen in onze wijk samen in De Serre in Nieuw-Gent en toen wist iemand van de medewerkers me dat te vertellen” vertelt ze.

Stad Gent levert inspanningen om niet-Belgen beter informeren en stuurt hen een heldere brief in het Nederlands en het Engels.  Mensen kunnen een afspraak maken bij het infopunt om zich te laten ondersteunen bij de registratie of zonder afspraak langsgaan bij een digipunt in de buurt. Het registreren kan zowel digitaal of op papier.

Najet is erg trots dat ze op 13 oktober haar stem mag uitbrengen. “Ik zal heel bewust mijn keuze maken, op basis van wat ik belangrijk vind en de partijprogramma’s vergelijken. Voor mij is een nabije dienstverlening erg belangrijk. Ik woon in Nieuw-Gent en zie elk jaar de dienstverlening achteruitgaan, dat is jammer. De speel-o-theek bijvoorbeeld, (uitleendienst voor spelmateriaal) verdween twee jaar geleden en is niet meer teruggekeerd. Dat was een plek waar verschillende moeders samen kwamen en een laagdrempelige manier om met andere organisaties in contact te komen. Hoe partijen daar tegenover staan, zal voor mij doorslaggevend zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen.”

Meer informatie kan je lezen op de website van SAAMO, één van de partners binnen Ieders Stem Telt.