Veel volk in het InschuifHuis

De tweede helft van augustus stelden we InschuifHuis 2 open voor bezoek. Ruim 120 mensen kwamen langs en konden hun vragen stellen aan de architect, de aannemer, de bouwheer en aan Labland. Heel wat openbare besturen kwamen inspiratie opdoen, evenals professionals uit de bouwsector en geïnteresseerde burgers. Het ontwerp, de afwerking, het hergebruiken van materialen en de snelheid van het bouwproces met een vaste prijs werden duidelijk gesmaakt.


Naar aanleiding van de plaatsing van dit Inschuifhuis verschenen artikelen in Het Laatste Nieuws en de Gentenaar. De Morgen schreef er een pagina over vol.

Ondertussen zijn Inschuifhuis 2 en 3 ook in de maak. Deze zullen in het voorjaar 2024 geplaatst worden in Mariakerke en Antwerpen. Naast bezoekmomenten willen we dan graag ook de spectaculaire plaatsing open stellen voor het publiek. Graag tot dan!