Vacature Projectmedewerker

     

Functieomschrijving 

  • LabLand werkt aan diverse projecten rond het beter benutten van ruimte en het opzetten van experimenten rond ecologisch, sociaal en betaalbaar (ver)bouwen en wonen. In deze projecten werken we samen met zowel bouwprofessionelen, openbare besturen en burgers om tot innovatieve circulaire (ver-)bouwprocessen te komen. Je taak is vooral het begeleiden van deze processen. Ervaring in participatieve trajecten is hierbij belangrijk.
  • Je organiseert en coördineert het overleg met alle projectpartners en bewaakt de voortgang van de projecten. Regelmatig geef je workshops en spreek je voor groepen. Hierbij weet je je enthousiasme voor vernieuwende bouw- en woonvormen over te brengen aan de deelnemers. Je weet hoe je verschillende groepen best aanspreekt en hoe je met groepen werkt. Het versterken van het draagvlak voor verandering is daarbij een belangrijke uitdaging.
  • Je werkt op het kruispunt van technische ontwikkelingen, sociaal-culturele dynamieken, beleidvorming en ecologische uitdagingen. Ervaring of achtergrond in ontwerpen en/of bouwen is een pluspunt.
  • In nauwe samenwerking met het zelfsturende team en de Bestuursraad geef je mee vorm aan LabLand.

Bekijk de volledige vacature via https://www.bondbeterleefmilieu.be/vacatures/labland-vzw-zoekt-projectmedewerker