Nieuw bij LabLand! Trajectbegeleiding duurzame wijkontwikkeling

De provincie Oost-Vlaanderen kent vanaf januari 2024 een subsidie toe aan LabLand voor het project ‘Trajectbegeleiding Duurzame Wijkontwikkeling’. Het project is gegroeid uit het model van Coöperatieve Buren en richt zich specifiek op Oost-Vlaamse woonmaatschappijen met een verouderd patrimonium in wijken met vrijstaande of half open woningen. 

De trajectbegeleiding streeft naar een integrale transitieaanpak en onderscheidt zich op verschillende vlakken van een klassiek renovatie-parcours door expliciet te kiezen voor het behoud van de bestaande woningen, een collectieve aanpak op straat- of bouwblok niveau, het herdenken van het ruimtegebruik, klimaatadaptatie, mobiliteit, het uitbreiden van natuur en het versterken van het sociaal weefsel

Interesse of meer info gewenst? Contact@LabLand.be