Studiedag ruimtelijk beleid Provincie Oost-Vlaanderen – 28 april 2023

“Als we in de toekomst voor iedereen kwalitatieve ruimte willen om te wonen, te werken en te leven, moeten we daar nu al over nadenken. Duurzaam en doordacht omgaan met de beschikbare ruimte is noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat.”

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een beleidsplan ruimte met een langetermijnvisie voor een duurzaam gebruik van de beperkte ruimte in Oost-Vlaanderen tot 2050. Tijdens hun studiedag op 28 april dompelt de provincie ons onder in hun kijk op de ruimte en de toekomst voor Oost-Vlaanderen.

Op het programma o.a. ook een praktijksessie over Coöperatieve Buren van Labland.

Coöperatieve Buren – praktijkcase Visser – door Merijn Van den Eede (Labland vzw)
Kunnen goed gelegen verkavelingswijken mee de open ruimte redden? Met Coöperatieve Buren introduceert LabLand een transformatiemodel voor verouderende vrijstaande woningen. De kern? Denken voorbij perceelsgrenzen. Maak kennis met een ontwerp voor de renovatie van sociale woningen van Volkshaard in Deinze. Het resultaat? Op gedragen wijze meer woningen én meer groen binnen hetzelfde ruimtebeslag realiseren.

Meer info en inschrijven