LabLand ontvangt startsubsidie voor nieuwe gewestelijke thematische verenigingen

En of we blij zijn!

Vanaf 1 januari 2024 ontvangt LabLand een Vlaamse startsubsidie voor nieuwe gewestelijke thematische verenigingen. Minister Demir wil met deze subsidie nieuwe, kansrijke en beloftevolle initiatieven die bijdragen aan omgevingstransities in het Vlaamse Gewest een duw in de rug geven.

Voor LabLand betekent dit dat we versterkt kunnen inzetten op onze missie en een belangrijke maatschappelijke uitdaging: onderbenutte ruimte activeren via proefprojecten en het opzetten van gerichte sensibiliseringscampagnes.
Of zoals de adviescommissie het omschrijft:

Onderbenutting en leegstand leggen een grote druk op onze ruimte in een dichtbevolkte samenleving. Hier probeert LabLand met gerichte oplossingen aan tegemoet te komen. LabLand suggereert niet alleen oplossingen (theoretisch of informerend) maar test ze ook in de praktijk en schaalt op na een positieve praktijktoets.