LabLand op studiereis: inspiratie uit Eindhoven

Op 11 mei reisden we met een bont gezelschap van onder andere bewoners, stedenbouwkundige planners, architecten, ambtenaren en middenveld naar Eindhoven voor twee inspirerende projecten: Buurtschap Te Veld en de Spacebox Flexwoningen.

De uitverkochte bus was nauwelijks vertrokken of de dialoog over de voordelen en valkuilen van tijdelijk compact wonen kwamen op gang.


De eerste stop bracht ons bij Buurtschap Te Veld. Een nieuwe wijk waar in totaal 670 woningen worden gebouwd die in kleine groepjes verspreid in het landschap staan. Een mix van 2 woningcorporaties, een bouwexperiment (met 119 woningen!) en een burgerinitiatief voor kleinschalig wonen.

Stefanie Gijsbers, projectleider bij de gemeente Eindhoven, verwelkomde ons in één van de woningen. Tijdens haar uiteenzetting verbaasde ze alle aanwezigen met het doorlopen proces van vaag idee tot de bouw van de eerste woningen in 3 jaar. Zo begonnen ze reeds met de bouw voordat de vergunning verleend werd, “eventuele opmerkingen werken we onderweg wel bij”. Een manier van werken die we hier in Vlaanderen nog niet meteen zien gebeuren.

Op Buurtschap te Veld komen zo’n 350 sociale huurwoningen, verspreid in groepjes (kamers) voor een periode van 30 jaar.  Ze worden verhuurd door de woningcorporaties Woonbedrijf en ’thuis. Er komen sociale huurwoningen in soorten en maten. Allemaal zijn ze duurzaam, gemaakt van natuurlijke materialen en comfortabel om in te wonen.

Living LAB 040 ligt ook in Buurtschap Te Veld. Het Living Lab 040 realiseert in totaal 119 woningen. Deze wijk wordt gebouwd voor een periode van 15 jaar. Het zijn initiatieven van ondernemers die in het LAB bewoners ervaring willen verzamelen. Die daarbij een innovatieagenda hebben, bijvoorbeeld met betrekking tot energie, waterkringlopen, dakleven, materialen, bewonersacceptatie, financiering, woonvormen, etcetera. Binnen Minitopia op Buurtschap te Veld is er ook ruimte voor mensen die hun eigen woning willen bouwen of er eentje neer willen zetten. Denk hierbij aan natuurlijke en hergebruikte materialen, inventieve oplossingen en een kleine footprint.

De tweede busstop bracht ons bij Spacebox Flexwoningen een project voor spoedzoekers; mensen die snel een woning nodig hebben en door hun positie op de woningmarkt niet meteen een kans maken op een sociale huurwoning. Bijvoorbeeld iemand uit Groningen die werk krijgt in Eindhoven, mensen die gaan scheiden of jongvolwassenen die niet meer thuis willen wonen. Maar de woningen zijn er ook voor vluchtelingen met een permanente verblijfsvergunning of voor mensen met een zorgvraag die opnieuw zelfstandig willen wonen. Bij deze verbouwing hergebruikt Woonbedrijf 79 Spaceboxen die eerst op het terrein van de TU/e stonden. 27 Spaceboxen staan in het pand en 52 Spaceboxen staan aan de zijde van de Vonderweg en aan de achterkant van het pand. Naast dit voorbeeld van circulair bouwen, voegt Woonbedrijf op deze manier nieuwe betaalbare huurwoningen aan de stad toe en geeft spoedzoekers en starters een kans.