Geslaagde lunchlezing kleinschalig wonen

Bijna 120 mensen kwamen opdagen in de Krook voor de lezing rond kleinschalige woonvormen. Dit evenement was een organisatie van Labland, Samenhuizen en Saamo Gent, namens de Wooncoalitie en met ondersteuning van de dienst wonen van Stad Gent. Het doel: een overzicht bieden van kansen om via kleinschalig wonen de wooncrisis aan te pakken. Er waren ambtenaren uit heel wat gemeenten, middenveldorganisaties, architecten en andere spelers uit de sector die met veel interesse de boeiende verhalen beluisterden. 

Silke Heiden (vzw aPart) bracht een sterk pleidooi voor kleinschalig wonen voor jonge daklozen.  Mensen die nergens kansen krijgen voor een stabiele woonplek en zo in een negatieve spiraal terechtkomen. Ze illustreerde dat er veel koudwatervrees is bij lokale besturen om dit soort woonvormen een kans te geven, zelfs al zijn er heel veel voordelen voor alle betrokkenen.  

Hoopgevend was de inbreng van Wouter Vanclooster (vzw Oranjehuis, Kortrijk) en Maarten Francois (programmaregisseur Armoede en Sociale Vooruitgang, Stad Kortrijk). Zij lieten zien dat het wel mogelijk is een dergelijk project te realiseren. Basisvoorwaarden: een duidelijke politieke wil bij het bestuur, veel creativiteit en doorzettingsvermogen en vooral één centraal aanspreekpunt met een korte link naar alle stedelijke diensten. Zo slaagde Oranje huis er in een project met zes containerwoningen te realiseren voor een (proef)periode van 9 jaar. Esthetisch, kwalitatief en met betrokkenheid van de buurt en de stad.

De derde getuigenis kwam uit Sint-Niklaas. Griet Boodts (beleidsadviseur Stadsontwikkeling, Stad Sint-Niklaas) gaf een chronologisch overzicht van de ontwikkeling van de Paterssite. Na heel wat verkennende studies en mislukte pogingen bleek het uiteindelijk mogelijk om een cohousing project op te starten. De doorbraak kwam er door in zee te gaan met wooncoöperatie Wooncoop en het aanpassen van de stedelijke eisen rond een ondergrondse parking. Op deze manier was het toch mogelijk een project te realiseren aan betaalbare prijzen.

Zowel Maarten (Kortrijk) als Griet (Sint-Niklaas) traden zelf op als centraal aanspreekpunt: de verbindende ambtenaar tussen alle diensten om vernieuwende woonprojecten mogelijk te maken. Als er een duidelijk engagement is om dergelijke innovatie mogelijk te maken, kunnen ook binnen de bestaande regelgeving mooie pilootprojecten worden gerealiseerd.

Kleinschalige of experimentele woonvormen maken het verschil voor mensen met minder kansen op stabiel wonen. Heel wat organisaties gaan op zoek naar innovatieve oplossingen voor de woonuitdagingen. Ondanks de veelheid aan spelregels lukt het af en toe om een woondroom om te zetten in een concreet project. Wie weet kunnen we bij een volgende gelegenheid ook concrete realisaties in Gent laten zien.