Gents woonmiddenveld ernstig bezorgd over verlies van sociaal woonpatrimonium!

Samen met SAAMO Gent, CLTgent vzw, Domus Mundi vzw,’t Pandschap vzw, Samenhuizen Regio kern Gent en Wooncoop organiseerden we een persmoment om onze bezorgdheid te uiten over het sociale huisvestingprobleem dat voor ons ligt. De tekst werd onderschreven door tal van organisaties uit het woonmiddenveld in Gent die zich eveneens ernstig zorgen maken.

Het werk van al deze organisaties om meer en beter betaalbaar woonaanbod te creëren, dreigt verloren te gaan door een samenloop van omstandigheden. Naast natuurlijk een doordacht beleid en voldoende middelen is volgens ons ook een duidelijk kader nodig dat meer experiment toelaat om tot nieuwe oplossingen te komen.

We hopen dan ook dat de grote uitdaging – schepen Tine Heyse noemde het terecht het grote sociale drama dat voor ons ligt – via de pers breder bespreekbaar te maken om tijdig tot oplossingen te komen.

Lees de tekst hier