De aanhouder wint: eerste steen voor Stappen vzw

In 2017 kreeg Labland de vraag van de provincie Oost-Vlaanderen om mee te denken aan een oplossing voor een splintergrond van Stappen vzw. Dit om twee extra woonunits te kunnen realiseren voor het begeleid zelfstandig wonen van tienermoeders. Een splintergrond is een onregelmatig weinig bruikbaar stukje restgrond ontstaan door eerdere ontwikkelingen op en rond het perceel, in dit geval bij de ontwikkeling van een atletiekpiste. 

Het stukje grond grenst aan 5 bestaande studio’s met een gemeenschappelijke ruimte. Na een scenariostudie is duidelijk dat er mogelijkheden zijn, tenminste mits samenwerking met een aanpalende splintergrond die de toegang tot het terrein mogelijk maakt. Na wat zoekwerk blijkt het om een stukje grond te gaan van de stad Gent. Een lange zoektocht begint naar de bevoegde diensten en naar manieren om met deze splintergrond een experimenteel woonproject mogelijk te maken. Om een lang verhaal kort te maken:  in oktober 2023 legden schepenen Heyse en De Bruycker de eerste steen en is nu de bouw van de twee woningen volop bezig.

Eerste steenlegging met schepenen Heyse, De Bruycker en Vince Retsin van Nestinvest.

De woningen worden gebouwd door Nestinvest, een samenwerking tussen vzw’s uit de Jeugdhulp en private investeerders.  In de loop van volgend jaar kunnen jongeren die uit de jeugdzorg stromen er betaalbaar wonen. LabLand volgt de bouw mee op en stelt een pré-interventiedossier op zodat de toekomstige verbouwingen vlot en circulair verlopen. Zo kunnen de 2 studio’s vlot omgebouwd worden tot een eengezinswoning en omgekeerd.

Er zijn natuurlijk heel veel splintergronden die een hefboom kunnen zijn voor innovatieve bouwprojecten en kernversterking. Hier lag er 6 jaar tussen de initiële vraag en de uiteindelijke realisatie. Het zou een goede zaak zijn mocht dit bij volgende projecten iets sneller kunnen gaan. 

Weet je zo’n splintergrond liggen? Neem dan zeker contact op!