Binnengebieden als sleutel voor een klimaatrobuuste stad.

Ons eerste onderzoek naar de toekomst van garageboxen middenin bouwblokken dateert al van 2016. We begonnen met een maximum aantal woningen toe te voegen. Al snel zaten we op het spanningsveld tussen extra woningen voor kwetsbare doelgroepen en de ruimtelijke impact. 

Na enkele iteraties kwamen we uit op een maximaal vergroend binnengebied met semi-publieke trage verbindingsweg doorheen het bouwblok. Een minimum aan woningen en parkeerplaatsen voor deelwagens zorgden voor de financiële haalbaarheid.

Wegens lange en complexe vergunningsprocedures is dit voorstel (nog) niet gerealiseerd. Maar de – vaak onaantrekkelijke – binnengebieden lieten ons niet meer los. Dankzij de Koning BoudewijnStichting (KBS) kunnen we hier nu actiever op doorwerken.

Want we denken dat we nog een stap verder kunnen gaan: volledige vergroening van binnengebieden. Dit zou mogelijk kunnen zijn door een combinatie van diensten voor de buurt in plaats van woningen. We denken hierbij onder andere aan zicht op en toegang tot groen (waardevermeerdering vastgoed), het aanbieden van een mini-warmtenet op lage temperatuur en laadpalen voor elektrische deelwagens. 

Binnengebieden hebben het potentieel om katalysatoren te zijn voor de transitie naar duurzame bouwblokken. Om dit te bereiken is een lange termijn visie op bouwblokniveau nodig met alle bewoners, eigenaars, overheden en allerhande partners. Dankzij de KBS werken we aan de tools voor een participatief proces om tot zo’n lange termijn visie te komen.

Woon jij aan een binnengebied waar er nood is aan een duurzame toekomstvisie?
Stuur een mailtje naar Jan.