17/12: Actie Marseillestraat

72 sociale huurappartementen dreigen op de private markt verkocht te worden.

De Marseillestraat in Gent. Een plek waar ooit 72 sociale huurappartementen een dak boven het hoofd boden voor zij die het op de reguliere huizenmarkt te moeilijk hebben. Een grondige renovatie bleek nodig en zo geschiedde. Een projectontwikkelaar slaagde er eind mei 2022 in om de 72 sociale huurappartementen te kopen van sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard. Na renovatie worden deze aan het 3-voudige van de aankoopprijs te koop aangeboden, op de private huizenmarkt.

Een kaakslag voor het sociaal- en woonmiddenveld dat dagelijks geconfronteerd wordt met de aanhoudende en zich uitdiepende wooncrisis in Gent.

Daarom plant SAAMO een protestactie op zaterdag 17 december 2022 van 10 tot 12 uur, afspraak in de Marseillestraat. Iedereen van harte welkom om deze problematiek het hoofd te bieden.

Alle praktische informatie via de flyer.